Opret en fremtidsfuldmagt online nemt og billigt

At oprette en fremtidsfuldmagt sikrer, at du selv bevarer indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du ender i en situation, hvor du ikke selv er i stand til at gøre dette. Fremtidsfuldmagten sørger således for din medbestemmelse, men skaber også tryghed for dine pårørende, som får bedre mulighed for at handle ud fra dine ønsker.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt er det et krav, at du dels er fyldt 18 år, og at du dels er i stand til at handle fornuftmæssigt. Med sidstnævnte menes overordnet set, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Er du eksempelvis under værgemål, kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt. Ligeså må den person, du udpeger til at være fremtidsfuldmægtig, heller ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er trådt i kraft.  

Hvad er det særlige ved en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten adskiller sig fra andre fuldmagtsformer ved, at den først træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Dette sker mere konkret ved, at en læge giver en erklæring om, at fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv og sine interesser.

En væsentlig fordel ved fremtidsfuldmagten er, at du selv bestemmer indholdet af denne, blot så længe det er inden for lovens rammer. Herved kan du fx bestemme, at din fuldmagt kun skal omfatte enkelte, specifikke forhold, eller omvendt at den skal omfatte alle personlige og/eller økonomiske forhold. Du bestemmer desuden også, om der skal være én eller flere fremtidsfuldmægtige, herunder om de skal være enige, før de kan træffe en beslutning, eller om de står for hver deres forhold. Under alle omstændigheder bør du kun give fremtidsfuldmagt til personer, du har fuld tillid til. Under fremtidsfuldmagt skabelon kan du se, hvad en fremtidsfuldmagt nærmere skal indeholde. 

Opret en fremtidsfuldmagt med Legal Desk

For at oprette en fremtidsfuldmagt gennem Legal Desk skal du blot udfylde en online formular med oplysninger om, hvad netop din fremtidsfuldmagt skal gøre gældende, hvis den skulle træde i kraft på et tidspunkt. Når du har udfyldt denne, står Legal Desk for at sende din fremtidsfuldmagt til registrering i det offentlige register for fremtidsfuldmagter. 

Til sidst skal fremtidsfuldmagten underskrives foran en notar, hvilket foregår fysisk. Så snart dette er sket, er fremtidsfuldmagten gyldig. Som nævnt træder den dog først i kraft, hvis det bliver relevant.