Hvem har ansvaret for de gode arbejdsvaner på kontoret?

Er det medarbejderens eller ledelsens ansvar at sørge for gode arbejdsvaner på kontoret? Det kan være svært som medarbejder at finde ud af, hvad der er gode arbejdsvaner. Er det noget man lærer hen ad vejen? Er det noget virksomheden har nedskrevet? Eller er det ledelsen der skal vise vejen frem?

Med stor sandsynlighed, vil de fleste svare at man ser på hvad ens kollegaer gør kombineret med de erfaringer man har gjort sig tidligere. Yderst få virksomheder vil have disse emner skriftligt beskrevet.

Det er op til dig som medarbejder, hvordan du strukturerer din arbejdsdag 

Du som medarbejder er selv ansvarlig for at skabe gode arbejdsvaner i dit arbejde. Selvfølgelig vil en virksomhed tydeliggøre, hvad der forventes af dig i den stilling du er ansat i, og stille de nødvendige værktøjer og systemer til rådighed. Men du som medarbejder har ansvaret for at strukturere din arbejdsdag på en sådan måde, at du overholder de tidsfrister og forventninger, der er til dig. Dog er gode arbejdsvaner mere end at overholde tidsfrister og leve op til forventningerne. Det handler også om at have de rigtige arbejdsstillinger mens man sidder foran skærmen. Ordentlige arbejdsforhold er også vigtige på et kontor.

Hvordan skaber man de gode arbejdsvaner? Og hvad kan du som medarbejder selv gøre? 

Man skaber de gode arbejdsvaner gennem dialog. Det er vigtigt med åben dialog, så du som medarbejder ved hvad der forventes af dig. Samtidigt er det vigtigt, at ledelsen får klar besked, hvis disse forventninger er urealistiske, og du for eksempel ikke kan overholde en given tidsfrist. Dialogen er med til at skabe overblik og undgå misforståelser. Samtidigt er det vigtigt at du som medarbejder har de rigtige hjælpemidler til rådighed. Dette både være de værktøjer og systemer du har brug for, at kunne løse opgaven, og de fysiske rammer der er behov for, at kunne udføre arbejdet. Dette er alt fra god arbejdsbelysning, det rigtige computerudstyr, hæve sænkebord, god kontorstol og så videre. 

Et stillesiddende arbejde er ikke altid det sundeste

Nu hvor de gode arbejdsvaner er skabt, er et stillesiddende kontorarbejde ikke altid lige godt for kroppen. Kroppen er slet ikke skabt til at sidde foroverbøjet over et skrivebord og taste løs på et tastatur. Selv med det rigtige udstyr, kan der opstå gener. Især din nakke kan være udsat for uhensigtsmæssige stillinger, hvis du vil undgå disse former for smerter bør du lave nakkesmerter øvelser.